نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
filmkhor.ir فیلم خور 1,327,000 تماس
jahaz.shop جهاز دات شاپ 2,070,000 تماس
fekr.shop فکر دات شاپ 2,130,000 تماس
doorbincity.shop دوربین سیتی دات شاپ 3,170,000 تماس
irshop.shop آی آر شاپ 3,240,000 تماس
ashkan.shop اشکان دات شاپ 2,070,000 تماس
ashrafi.shop اشرفی دات شاپ 2,070,000 تماس
eghbal3.shop اقبال۳ 2,010,000 تماس
docharkhe.shop دوچرخه دات شاپ 3,470,000 تماس
edison.shop ادیسون دات شاپ 2,970,000 تماس
sefaresh.shop سفارش دات شاپ 2,800,000 تماس